شما اینجا هستید
اخبار عمومی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در ده ماهه سال97

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در ده ماهه سال97
به گزارش روابط عمومی هرمزگان؛حسن ماسوری مدیرکل راه آهن هرمزگان عملکرد این اداره کل را تشریح نمودند: عملکرد ده ماهه این اداره کل درزمینه بارگیری: ۶ میلیون و ۳۴۳ هزارو ۵۱۶
تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل:کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی ارسال گردیده است. ایشان فزودند:
در زمینه تخلیه: نیز به میزان ۱۰ میلیون و ۴۷۹ هزارو ۱۲۸ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل:پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)،بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۱۶ میلیون و ۸۲۲ هزارو ۶۴۴ تن کالاو محمولات بوده که رشد ۴ درصدی را نشان داده وموجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به
میزان ۶ میلیارد و ۵۹۷ میلیون و ۲۴۷هزار و ۸۵۳ تن کیلومتر شده که رشد ۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
مدیرکل راه آهن هرمزگان گفت: عملکرد بندر شهید رجایی نیز ۷ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۳۲۰ تن کالا بوده است و در زمینه بارگیری کانتینر
نیز با حمل ۳۲ هزارو ۱۰ ( TEU) که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد داشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز