شما اینجا هستید
اخبار عمومی » نظام آراستگی بر مبنای 5S در راه آهن شمالشرق(1)

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

نظام آراستگی بر مبنای 5S در راه آهن شمالشرق(1)

فرشاد زاد خور مدیر کل راه آهن شمالشرق (1) با اعلام این مطلب گفت : طی سال گذشته و با اجرای نظام آراستگی بر مبنای 5S در راه آهن شمالشرق(1) در راستای پياده سازي اهداف سازمان گام بر داشته ایم.
مدیر کل راه آهن شمالشرق (1) تصریح کرد : پياده سازي نظام آراستگي نقش مؤثري در كاهش عوامل غيرضروري و در نتيجه افزايش بهره وري در سازمان خواهد داشت و استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و بهبود محیط کار را فراهم می آورد و این مهم دراین اداره کل به سر انجام رسیده است.
فرشاد زاد خور افزود: شرايط مطلوب در محيط كار و زندگي كاري در صورت به خدمت گرفتن تكنيك ها و اصول 5S ( پاكيزگي، نظم و ترتيب، تميزي، استانداردسازي و نهادينه كردن) و همچنين تدوين برنامه دقيق زمان بندي شده فعاليت اجرائي ميسر مي باشد و با توجه به اثر بخشی و کارکردهای این سامانه مدیریتی، اجرای آن دستاوردهای مهمی را به همراه خواهد داشت.
زادخور توضیح داد: آراستگی محیط کار دستاوردهایی مانند کاهش هزینه ها، افزایش شتاب در انجام کار، ارتقاء روحیه کارکنان با بالابردن انگیزه نیروی انسانی را درپی دارد

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز