روز: خرداد ۲۰, ۱۳۹۸
روز دوم ، هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته / گزارش تصویری

روز دوم ، هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، صنایع، تجهیزات و خدمات وابسته / گزارش تصویری

ارائه سه بسته تشویقی برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی

معاون تامین سرمایه و اقتصاد شرکت راه آهن: ارائه سه بسته تشویقی برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی معاون تامین سرمایه و اقتصاد شرکت راه آهن گفت : برای افزایش سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی، شرکت راه آهن ۳ بسته مشوق های سرمایه گذاری در این بخش عرضه کرده است. به گزارش […]

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز