روز: جولای 17, 2019
همکاری مشترک سازمان میراث فرهنگی و راه آهن برای ثبت جهانی خط آهن سراسری ایران

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل راه آهن از تعامل بیشتر این شرکت با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور سرعت بخشی به روند ثبت جهانی خط آهن سراسری ایران خبر داد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز