روز: آگوست 3, 2019
استارتاپ ها و ایده بازار صنعت حمل ونقل ریلی

معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: برگزاری ایده بازار صنعت حمل و نقل ریلی و حمایت های شرکت راه آهن از طرح های بدیع و نو، بسترهای مناسبی را برای انجام سرمایه گذاری استارتاپ ها در این حوزه فراهم می کند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز