روز: شهریور ۲, ۱۳۹۸
آتش سوزی واگن های فرسوده در ایستگاه راه آهن رود شور مهار شد

آتش سوزی واگن های فرسوده و ضایعاتی غیرقابل سیر در محل دپو ضایعات ایستگاه راه آهن رود شور مهار شد و علت آتش سوزی توسط کارشناسان راه آهن در دست بررسی است.

نشست هم اندیشی بررسی مسائل کاری صنعت حمل و نقل ریلی با مدیران عامل شرکت های حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته

همزمان با نخستین روز هفته دولت در نشست هم اندیشی مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا با مدیران عامل شرکت های حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته راهکارهای توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور در حوزه مسافری و باری مورد بررسی قرار گرفت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز