روز: شهریور ۷, ۱۳۹۸
ورود چهارمین قطار گردشگری به استان گیلان

چهارمین قطار گردشگری ساعت 7 صبح امروز از ایستگاه راه آهن تهران حرکت کرده و ساعت 17:30 از ایستگاه راه آهن سراوان به سمت تهران بازگشت.

خرید ۶۳۰ واگن برای متروی تهران؛ به زودی

سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر کرد ۶۳۰ دستگاه واگن برای تأمین واگن‌های مورد نیاز متروی تهران و حومه خریداری شود

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز