روز: اکتبر 11, 2019
متروی تهران از نظر کیفیت خدمات و تمیزی قابل مقایسه با متروهای جهان نیست

مدیر بهینه سازی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل در بازدید از غرفه شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در هفدهمین نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری از خدمات رسانی خوب شرکت بهره برداری مترو قدردانی کرد.

ورود بیست و نهمین قطار گردشگری بین المللی عقاب طلایی به ایران

بیست و نهمین قطار گردشگری بین المللی عقاب طلایی دیروز از مشهد حرکت کرده و بعد از بازدید از یزد، کرمان ، اصفهان و شیراز سفر خود را در تهران پایان می دهد. 

کاهش فاصله حرکت قطارها انقلابی در متروی تهران

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران در بازدید از غرفه شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل عمومی و خدمات شهری از انقلاب مترو در سرویس دهی به شهروندان و مسافران تقدیر کرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز