شما اینجا هستید
اخبار عمومی » آغاز برگزاری دوره های بین المللی ریلی در دانشکده مهندسی راه آهن

در مراسم شروع دوره، ابتدا دکتر نصر (مدیر اجرایی این دوره ها)، ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان و حضار، برنامه دوره ها را معرفی کرد و سپس دوره اول با موضوع «طراحی کاربردی شبکه حمل و نقل، زمان بندی و مدیریت ترافیکی در راه آهن سراسری»، توسط پرفسور هانسن از دانشگاه دلفت هلند و دکتر یقینی از دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران شروع به کار نمود.

در این دوره شبکه بندی اصلی شامل شبکه مسافربری، شبکه باری و شبکه ترکیبی (باری و مسافربری) معرفی و در خصوص اهمیت و میزان کاربری هر یک و همچنین اهمیت کلاسه بندی ایستگاه های راه آهن صحبت شد.
بدیهی است ارائه چنین موضوعات ویژه، موثر و کارآمد می تواند در طراحی، شبکه بندی و زیر ساخت راه آهن کشور بسیار مفید و تاثیرگذار باشد و باعث افزایش کیفیت و رضایتمندی مردم از حمل و نقل ریلی گردد.

گفتنی است به منظور افزایش کیفیت دوره، مطالب دوره ها در قالب جزوه ای در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.
برنامه سایر دوره ها نیز به شرح ذیل می باشد:

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز