شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اداره کل راه آهن یزد میزبان دومین کارگاه آموزشی پیشگیری از سوانح

 

یزد میزبان دومین کارگاه آموزشی پیشگیری از سوانح

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن یزد، دومین کارگاه آموزش توانمند سازی و ارتقاء سطح عملکردی اعضا کمیسیون های پیشگیری از سوانح با حضور مشاور مدیر عامل راه آهن ج.ا.ا ، مدیر کل ایمنی و نظارت بر شبکه راه آهن ج.ا.ا، مدیران کل مناطق یزد ، هرمزگان، کرمان و جنوب شرق و کارشناسان ایمنی و نظارت بر شبکه نواحی مذکور، در محل سالن کنفرانس راه آهن یزد برگزار گردید.
دکتر محمدی گفت: باید برنامه ریزی بسیار قوی تری از گذشته داشته باشیم و تنها بعد از ساعت ها تفکر و طرح پلان های موثر به سراغ پیاده سازی ایده ها برویم که در این صورت موفقیت ما در کنترل و پیشگیری بحران و سوانح تا حد زیادی تضمین شده است.
مهندس رشیدی گفت: هدف اصلی برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری از سوانح در این سطح، کشف نقطه ضعف ها، ایجاد هماهنگی ، یکپارچه سازی و اخذ پیشنهادات و همفکری با تمامی همکاران در مناطق می باشد.
ابتدا مهندس داودی ضمن خیر مقدم گزارش مختصری از عملکرد ناحیه یزد در سال جاری پرداخت و بر اهمیت ویژه مناطق یزد، هرمزگان ، کرمان و جنوبشرق در راه آهن کشور تاکید کرد و گفت: ارتقاء ایمنی ، پیشگیری از بروز سوانح و آمادگی جهت مواقع بحرانی در اولویت برنامه های اداره کل راه آهن یزد قرار دارد.
گفتنی است در این کارگاه آموزشی، ضمن تشریح مقررات حمل کالاهای خطرناک و نحوه مقابله با از کنترل خارج شدن آن، مانور های دور میزی با ۴ سناریو مختلف ( مرتبط با مناطق حاضر در کارگاه) انجام و با تشکیل پانل تحلیلی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز