شما اینجا هستید
اخبار نواحی » ایستگاه انشعاب و حد فاصله انشعاب به مانوری و سپس خطوط تخلیه و بارگیری بندر شهید رجایی مورد بازدید قرار گرفت

در حاشیه سفر وزیر محترم راه و شهرسازی به بندرعباس با حضور آقای دکتر باقری مشاور ویژه محترم وزیر راه وشهرسازی مهندس احمدی معاونت محترم بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن ،آقایان دکتر حسن زاده و دکتر سرایی معاونین محترم بنادر ، آقایان احمدی و پورفخری مدیران کل بازرگانی و بازاریابی و راه آهن هرمزگان از ایستگاه انشعاب و حد فاصله انشعاب به مانوری و سپس خطوط تخلیه و بارگیری بندر شهید رجایی مورد بازدید قرار گرفت، ودر جهت افزایش تخلیه و بارگیری ریلی در بندر شهید رجایی وسایرراهکارهای موثرومناسب مورد بررسی وتجزیه وتحلیل ودستورپیگیری قرار گرفت

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز