شما اینجا هستید
اخبار عمومی » برگزاری پنجمین گردهمایی روسای گروههای فناوری ارتباطات و اطلاعات راه آهن

برگزاری پنجمین گردهمایی روسای گروههای فناوری ارتباطات و اطلاعات راه آهن کشور همزمان با افتتاح سامانه جدید بارنامه بین المللی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
در مشهد مقدس

به گزارش روابط عمومی راه آهن خراسان، پنجمین گردهمایی روسای گروههای فناوری ارتباطات و اطلاعات راه آهن کشور با حضور معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات راه آهن ج.ا.ا، مدیر پروژه بازرگانی بین الملل راه آهن ج.ا.ا، مدیر کل راه آهن خراسان و روسای گروههای فناوری ارتباطات و اطلاعات نواحی کشور امروز در مشهد مقدس برگزار شد.
در این گردهمایی مدیرکل راه آهن خراسان، ضمن خیر مقدم به کلیه مدعوین و گزارشی از فعالیت های انجام شده در راه آهن خراسان در حوزه فناوری ارتباطات گفت: ارتقای کمی و کیفی خدمات با استفاده از تکنولوژی های بروز و نوین یکی از استراتژی های راه آهن جمهوری اسلامی ایران است و اداره کل راه آهن خراسان نیز در این راستا تمام تلاش خود را بکار گرفته است.
مهندس ضیایی مهر افزود: راه اندازی و بهره برداری از سامانه جامع بارنامه بین الملل دقیقا در راستای استراتژی های تعریف شده بخش فناوری های اطلاعات راه آهن صورت گرفته و امیدواریم با بهره برداری از این سامانه زمینه رونق ترانزیت ریلی کشور با توجه به پتانسیل های خوب کشور عزیزمان در زمینه ترانزیت فراهم شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز