شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تحقق یکی از بند های اهم برنامه ها و پروژه‌های اداره کل راه آهن شمال شرق۲ در سال ۱۴۰۰

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از روابط عمومی راه آهن شمالشرق۲ ، در راستای کسب حداکثر امتیاز اداره کل در جشنواره شهید رجایی ، یکبار دیگر در تریبون انگیزه و خدمت در جمع اعضای شورای اداری تیک بند مورد نظر زده شد و مدیر کل ، معاونین و روسای ادارات و گروههایی که بالاترین امتیاز را در حوزه های خود کسب نموده بودند به بیان سخن پرداختند و از تلاش همه مجموعه اداره کل تشکر و توضیحاتی نیز ارائه نمودند در خاتمه رئیس منابع انسانی، سرپرست آموزش و همچنین واحد ارزیابی و عملکرد این اداره کل مور تقدیر مدیرکل قرار گرفتند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز