شما اینجا هستید
اخبار عمومی » سمینار «آشنایی با ابزار هزینه چرخه عمر برای پل‌ها»

اداره کل خط و ساز های فنی ۷ آذر برگزار می‌کند:
سمینار «آشنایی با ابزار هزینه چرخه عمر برای پل‌ها»
سمینار «آشنایی با ابزار هزینه چرخه عمر برای پل‌ها» ۷ آذر در ساختمان مرکزی راه‌آهن برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، این رویداد به منظور بهبود شرایط تعمیر و نگهداری پل‌ها از دیدگاه فنی، اقتصادی و زیست محیطی و ازسوی اداره کل خط و سازه‌های فنی پیگیری می ‌شود.
بر اساس این گزارش، این اقدام در قالب کارگروه UIC و در ارتباط با پروژه MAINLINE است که با هدف دستیابی به ابزاری برای ارزیابی چرخه عمر خط و سازه‌های راه آهن برگزار خواهد شد.
گفتنی است این پروژه تحت نظر اتحادیه بین المللی راه‌آهن‌ها UIC و توسط راه‌آهن‌ها و شرکت‌هایی نظیر DB (آلمان) ، COWI (دانمارک) ، NetworkRail (انگلستان) ، TWI (انگستان) ، TU Graz (ترکیه) ، SKM (لهستان) و … با همکاری دانشگاه‌هایی نظیر (سوئد) Lulea University of technology ،(انگستان) University of Surrey و … انجام شده است.
این پروژه شامل ۳۰ گزارش درحوزه تعمیر ونگهداری وجایگزینی پل‌ها است که بخش‌های اصلی آن شامل روش‌های تعمیر و مقاوم سازی پل‌ها، روش‌های کد گذاری خرابی، روش‌های مستند سازی پروژه‌های تعمیر و مقاوم سازی، روش‌های ارزیابی خرابی و خوردگی در پل‌های فلزی، روش‌های تعویض پل‌ها، روش‌های پایش سلامت پل‌ها و درنهایت ابزار ارزیابی هزینه چرخه عمر پل‌هاست.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز