شما اینجا هستید
فیلم های ریلی » غیب کردن قطار توسط دیوید کاپرفیلد + ویدیو

یکی از بزرگترین شعبده بازی های  تاریخ  که توسط دیوید کاپرفیلد انجام شده است  و توانسط در حضور مردم  یک قطار را غیب کند

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز