شما اینجا هستید
اخبار عمومی » نشست تخصصی دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر تابعه اداره کل امور دستگاه های اقتصادی و زیربنایی معاونت دولت و مردم

نشست تخصصی دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر تابعه اداره کل امور دستگاه های اقتصادی و زیربنایی معاونت دولت و مردم به میزبانی شورای امربه معروف و نهی از منکر راه آهن

نشست تخصصی دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر تابعه اداره کل امور دستگاه های اقتصادی و زیر بنایی معاونت دولت و مردم با حضور سرهنگ عباس زاده مشاور مدیر عامل و دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر راه آهن و دکتر هاشمی رییس شورای دولت و مردم ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه آقای عباس زاده ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه به ایراد سخنرانی پیرامون خدمت به مردم. احترام به حقوق شهروندی، و برخورد مناسب از سوی مامورین قطارهای مسافری سراسر کشور و صداقت در کار و رفتار خوب اشاره داشت در ادامه آقای دکتر هاشمی ضمن قدردانی از زحمات راه آهن در فعالیت های امر به معروف و نهی از منکر و در ادامه گزارشی از اقدامات انجام شده پرداخت و به رهنمود هایی اشاره داشت .

روابط عمومی مرکز مقاومت بسیج و امور ایثار گران راه آهن

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز