روز: فروردین ۹, ۱۴۰۰
خودکفایی صنعت ریلی سرلوحه اقدامات راه آهن در سال ۱۴۰۰ 

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: راه آهن درسال 1400 خودکفایی صنعت ریلی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است و لازمه حرکت در این مسیر را داشتن برنامه، شناسایی تمام ظرفیتهای موجود کشور و همت بلند می‌داند . 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز