جلسه محوری چهار اداره کل نواحی؛ یزد، هرمزگان، اصفهان و شرق

0 (0) جلسه محوری چهار اداره کل نواحی؛ یزد، هرمزگان، اصفهان و شرق، با حضور معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن ج.ا.ا،سرپرست اداره کل، مدیران کل نواحی مذکور ، مدیر پایانه بافق و دیگر همکاران مربوطه در اداره کل راه آهن یزد برگزار گردید. چقدر این مطلب مفید بود؟ روی یک ستاره … ادامه خواندن جلسه محوری چهار اداره کل نواحی؛ یزد، هرمزگان، اصفهان و شرق