تاثیر افزایش اجاره لکوموتیو بر صنعت ریلی

0 (0) طبیعی است که شرکت‌ها، تاثیر این افزایش تعرفه را یا با افزایش قیمت حمل نشان بدهند و یا باید از حق مالکانه خود بکاهند که در هر صورت، اگر شرکت‌های مالک واگن، قیمت حمل را در رقابت نتوانند بالا ببرند و نخواهند که مشتریان خود را از دست بدهند، قطعا از حق مالکانه … ادامه خواندن تاثیر افزایش اجاره لکوموتیو بر صنعت ریلی