بهترین تضمین برای بقای کریدور ریلی شمال-جنوب

0 (0) بهترین تضمین برای بقای کریدور ریلی شمال-جنوب بهتر است سه یا چهار کشور منتفع در این کریدور همگی درگیر سرمایه‌گذاری در این پروژه شوند و این خط به‌صورت یک شراکت ( و نه بصورت وام) ساخته شود. سهم داشتن همه کشورها ذینفع در تکمیل این قطعه مفقوده ریلی بهترین تضمین برای بقای این … ادامه خواندن بهترین تضمین برای بقای کریدور ریلی شمال-جنوب