اختلاف‌نظر بر سر مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی

0 (0) اختلاف‌نظر بر سر مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی معاونت ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی، بند”ب” ماده (52) قانون برنامه ششم مبنی بر “محاسبه ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی با نرخ صفر” را فاقد وجاهت قانونی دانست. اختلاف‌نظر بر سر مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی تین‌نیوز | معاونت ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی، بند … ادامه خواندن اختلاف‌نظر بر سر مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی