اجراى پروژه قطار شهرى تهران به پاكدشت

0 (0) رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: خط مطالعات راه‌آهن تهران به شهر قدس، ملارد و شهریار به شکل شبکه ریلی در نظر گرفته‌ شده است. پروژه قطار شهری تهران به پاکدشت در حال انجام بوده و مطالعات طرح تهران به پردیس به اتمام رسیده است. این پروژه‌ها به شکل فاینانس و … ادامه خواندن اجراى پروژه قطار شهرى تهران به پاكدشت