تشریح نقش بندر چابهار و کریدور شمال- جنوب در ترانزیت کالا/ ترسیم نقشه اتصال جنوب آسیا به روسیه از طریق راه آهن/ تشویق بخش خصوص ایران و هند برای تجاری سازی و بازاریابی بندر چابهار

0 (0) وزير راه و شهرسازی ایران در سمینار مشترک تجاری جمهوری اسلامی ایران-هند به تشریح موقعیت منحصر به فرد و نقش جمهوری اسلامی ایران در ترانزیت کالا از طریق کریدورهای موجود به ویژه کریدور شمال-جنوب پرداخته و بر نقش بندر چابهار در کاهش زمان و هزینه ترانزیت کالا در منطقه پرداخت. به گزارش خبرنگار … ادامه خواندن تشریح نقش بندر چابهار و کریدور شمال- جنوب در ترانزیت کالا/ ترسیم نقشه اتصال جنوب آسیا به روسیه از طریق راه آهن/ تشویق بخش خصوص ایران و هند برای تجاری سازی و بازاریابی بندر چابهار