انبوه مشکلات رجا، نتیجه واگذاری آن به تأمین‌اجتماعی است

0 (0) پیرو چاپ گزارش «سال‌های کار سفره‌های کوچک» در روز ٢٦ دی‌ماه ٩٠ در صفحه گزارش، برات‌اله صمدی‌راد، مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت حمل و نقل ریلی (رجا) توضیحاتی به دفتر روزنامه ارسال کرده‌است که در پی می‌آید: «ضمن اذعان به مشکلات مطرح‌شده از جانب نیروهای انسانی شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد … ادامه خواندن انبوه مشکلات رجا، نتیجه واگذاری آن به تأمین‌اجتماعی است