محبوبيت قطارهاى حومه اى در جهان

0 (0) قطارهای حومه‌ای به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین سیستم‌های حمل‌ونقلی در شهرهای بزرگ جهان مطرح هستند و با گذشت سال‌ها و شلوغی شهرها نه‌تنها از محبوبیت این سیستم حمل‌ونقلی کاسته نشده است بلکه روز به روز بر این محبوبیت اضافه نیز شده است. قطارهای منظم و پرظرفیت، بین شهرهای بزرگ و شهرهای واقع در حومه … ادامه خواندن محبوبيت قطارهاى حومه اى در جهان