اظهار نظر مجلسی‌ها درباره اولویت توسعه ریلی در بودجه97

0 (0) اظهار نظر مجلسی‌ها درباره اولویت توسعه ریلی در بودجه97 ساماندهی حمل‌ونقل عمومی با تکیه‌بر توسعه حمل‌ونقل ریلی باید موردتوجه قرار گیرد. این مهم یکی از سیاست‌های کلی نظام و برنامه ششم توسعه است که در لایحه بودجه مطرح شده و موردتوجه قرارگرفته است. اظهار نظر مجلسی‌ها درباره اولویت توسعه ریلی در بودجه97 تین‌نیوز … ادامه خواندن اظهار نظر مجلسی‌ها درباره اولویت توسعه ریلی در بودجه97