ارسال ۷۴۸۸ اثر به دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس راه آهن

0 (0) ارسال ۷۴۸۸ اثر به دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس راه آهن صادق سکری، مدیرکل روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و رئیس دومین جشنواره فیلم و عکس راه آهن، خبر از ارسال ۷۴۸۸ اثر، در بخش های فیلم و عکس به دبیرخانه این جشنواره داد. صادق سکری افزود: با پایان آخرین مهلت … ادامه خواندن ارسال ۷۴۸۸ اثر به دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس راه آهن