شما اینجا هستید
اخبار عمومی » آگهی استخدام و جذب نیروی مشاغل ریلی

افراد واجد شرایط متقاضی شرکت در آزمون، می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به آدرس اینترنتی  http://www.saazmoon.com  مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و مطابق با شرایط ذکر شده، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

عناوین شغلی و رشته های تحصیلی مرتبط

لکوموتیوران؛
کاردانی و کارشناسی رشته‌های : حمل و نقل، کامپیوتر(گرایش نرم افزار)، ریاضی، برق، الکترونیک، الکتروتکنیک، نقشه کشی صنعتی، امور فنی راه آهن، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، آمار، ماشین افزار، مکانیک خودرو، کنترل صنعتی، مکانیک، متالورژی، ساخت و تولید(گرایش ماشین ابزار)، فیزیک، عمران، صنایع (کلیه گرایش ها به استثناء رشته های صنایع غذایی)

لکوموتیوران – تعداد ۳۸۹نفر

شغل متصدی ترافیک و سوزنبان ؛
کاردانی و کارشناسی رشته های : حمل و نقل، کامپیوتر(گرایش نرم افزار)، ریاضی، برق، الکترونیک، الکتروتکنیک، نقشه کشی صنعتی، امور فنی راه آهن، بهداشت حرفه ای، ایمنی صنعتی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، آمار، ماشین افزار، مکانیک خودرو، کنترل صنعتی، مکانیک، ساخت و تولید (گرایش ماشین ابزار)، مدیریت (گرایش های بازرگانی، گمرکی، صنعتی، کاربردی، دولتی، بیمه)، صنایع (کلیه گرایش ها به استثناء رشته های صنایع غذایی)

سوزنبــان – تعداد ۵۵۸نفر

متصدی ترافیک – تعداد ۲۲۷نفر

 

نگهبان ایستگاه؛

دیپلم ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، برق (کلیه گرایش ها)، مکانیک  (اتومکانیک، ماشین ابزار، طراحی صنعتی) عمران، کامپیوتر (کلیه گرایش ها به استثناء رشته های شاخه گرافیک کامپیوتر)

نگهبان ایستگاه –  تعداد ۴۵نفر

 

 

نحوه و مهلت ثبت نام در آزمون +‌توضیحات تکمیلی

 

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز