ثبت ایده راه آهن

 

  • شما همکاران عزیز میتوانید به صورت انلاین ایده خود را با نام خود ثبت کنید .
  • ایده ها حتما باید در رابطه با مشاغل ریلی باشد .( اجرایی – اطلاع رسانی – و … )
  • تمامی ایده ها بازبینی میشود و در صورت نیاز حتما با شما تماس گرفته میشود تا به صورت حضوری در رابطه با ایده ی ثبت شده گفت و گو انجام دهیم .
  • به ایده های برتر جوایز اهدا میگردد .
  • به ایمیل زیر ارسال کنید  :

info @ rail-news . ir

برای جلوگیری از اسپمرها ایمیل به این صورت ثبت شد