شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اتمام عملیات احداث خط دوم بلاک یزدگرد – رخش

اتمام عملیات احداث خط دوم بلاک یزدگرد – رخش
با اتمام عملیات احداث خط دوم بلاک یزدگرد ـ رخش ۹۰ کیلومتر از پروژه احداث خط دوم بافق ـ زرین شهر در محدوده راه آهن یزد آماده بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن یزد، سید مصطفی داودی از اتمام عملیات احداث خط دوم بلاک یزدگرد ـ رخش خبر داد وگفت: به منظور رفاه حال مسافرین، ارتقاءایمنی، کاهش مدت زمان توقف قطار ها و تسهیل برنامه ریزی در جهت تعمیر و بهینه سازی شبکه ریلی، پروژه دوخطه محور بافق ـ ارژنگ در محدوده اداره کل مراحل نهایی آماده سازی خود را طی می کند.
سیدمصطفی داودی در توضیح پیشرفت پروژه ادامه داد: پروژه احداث خط دوم بافق ـ ارژنگ در محدوده اداره کل بالغ بر ۹۰درصد پیشرفت داشته و حدود ۹۰کیلومتر آن شامل بلاک های رخش ، یزدگرد، یزدگردـ یزد، یزد، اشکذر، اشکذر ـ شمسی و شمسی ـ میبد آماده بهره برداری می باشد.
وی تصریح کرد، یکی از مزایای دو خطه کردن شبکه ریلی، افزایش ظرفیت بارگیری است، به طوری که ، با استفاده از سوزن های بتنی و تراورس هایی با بارمحوری۳۰ تن ظرفیت افزایش بار واگن ها تا ۲۰ درصد امکان پذیر می کند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز