شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اتمام عمليات احداث خط دوم بلاك يزدگرد – رخش

اتمام عمليات احداث خط دوم بلاك يزدگرد – رخش
با اتمام عمليات احداث خط دوم بلاك يزدگرد ـ رخش 90 كيلومتر از پروژه احداث خط دوم بافق ـ زرين شهر در محدوده راه آهن يزد آماده بهره برداري قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راه آهن يزد، سيد مصطفي داودي از اتمام عمليات احداث خط دوم بلاك يزدگرد ـ رخش خبر داد وگفت: به منظور رفاه حال مسافرين، ارتقاءايمني، كاهش مدت زمان توقف قطار ها و تسهيل برنامه ريزي در جهت تعمير و بهينه سازي شبكه ريلي، پروژه دوخطه محور بافق ـ ارژنگ در محدوده اداره كل مراحل نهايي آماده سازي خود را طي مي كند.
سیدمصطفی داودي در توضيح پيشرفت پروژه ادامه داد: پروژه احداث خط دوم بافق ـ ارژنگ در محدوده اداره كل بالغ بر 90درصد پيشرفت داشته و حدود 90كيلومتر آن شامل بلاك هاي رخش ، يزدگرد، يزدگردـ يزد، يزد، اشكذر، اشكذر ـ شمسي و شمسي ـ ميبد آماده بهره برداري مي باشد.
وی تصريح كرد، یکی از مزایای دو خطه کردن شبکه ریلی، افزایش ظرفیت بارگيري است، به طوری که ، با استفاده از سوزن هاي بتني و تراورس هايي با بارمحوري30 تن ظرفيت افزايش بار واگن ها تا 20 درصد امكان پذير مي کند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز