شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افزایش 7 درصدی جابجایی مسافر و افزایش 26 درصدی حمل بار در سال 97

مدیرکل راه آهن کرمان خبر داد:
افزایش 7 درصدی جابجایی مسافر و افزایش 26 درصدی حمل بار در سال 97

مدیرکل راه آهن کرمان از افزایش 7 درصدی جابجایی مسافر و 26 درصدی بارگیری این اداره کل در سال 97 نسبت به سال 96 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن کرمان محمدرضا فیروزکوهی گفت: اداره کل راه آهن کرمان در سال 97 با بارگیری یک میلیون 389 هزارو807 تن مواد معدنی و خودرو رشد 26 درصدی نسبت به سال 96 را ثبت کرده است.

وی افزود: در بخش تخلیه بار نیز با تخلیه 825 هزارو 155 تن مواد معدنی و خودرو افزایش 26 درصدی نسبت به سال 96 داشته است.

وی ادامه داد: همچنین با 4هزارو 559 تن بار صادراتی رشد 1776 درصدی نسبت به سال 96 داشته ایم.
مدیرکل راه آهن کرمان همچنین تصریح کرد: در سال97 اداره کل راه آهن کرمان با 3 رام قطار به صورت روزانه یک میلیون و 12 هزارو 903 نفر مسافر را جابه جا نموده است.

فیروزکوهی تصریح کرد: اداره کل راه آهن کرمان با اجرای 36 کیلومتر خطوط آنتنی در آینده نزدیک در بخش بارگیری و تخلیه مواد معدنی رشد چندین برابر خواهد داشت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز