شما اینجا هستید
اخبار عمومی » انتصاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

انتصاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
هیئت دولت به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، سعید رسولی را برای مدت چهار سال به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت » هیئت وزیران در جلسه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ با انتصاب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل جدید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.

از سوابق رسولی در حوزه حمل و نقل ریلی می توان به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن و عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن اشاره کرد.

براساس اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، هیئت مدیره شرکت، مرکب از پنج عضو است که یکی از ‌اعضای آن به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تأیید هیئت وزیران به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ‌انتخاب می شود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز