شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » بازدید معاون رئیس جمهوری از راه آهن رشت – انزلی – آستارا

پنجشنبه ۱۷ مرداد صورت گرفت؛

بازدید معاون رئیس جمهوری از راه آهن رشت – انزلی – آستارا

عکاس: علی سمرقندی 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز