شما اینجا هستید
اخبار عمومی » تحریم ها برای حوزه ریلی پر برکت بود

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد اسلامی وزیر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسیر بسیار پر قدرتی را در حوزه راه آهن شروع کرده ایم، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت دانش و تولید  در حوزه خودش نهایت استفاده را کرده است. حوزه ریلی در گذشته یک دانش بی میل و کم اشتها بود که هم اکنون به یک سازمان و نهاد پر میل و پر اشتها تبدیل شده است که می‌تواند با کمک نیرو‌های انسانی به یک لوکوموتیو پرقدرت و پر دانش تبدیل شود.
اسلامی با بیان اینکه باید بتوانیم لوکوموتیو حمل ونقل را به حرکت پایدار و زایشی تبدیل کنیم، گفت: ما در زمره کشور‌های پیش‌رو قرار داریم، در سرزمینی پر از استعدادهای ناب قرار داریم که اگر در این زمینه خودکاری کنیم قطعا خداوند ما را نمی بخشد.

اسلامی بیان کرد: در گذشته از ظرفیت‌های خود استفاده نکرده‌ایم چراکه کارگاه‌های ما در آن زمان تنها کارگاه‌های مصرف کننده بود، اما هم اکنون آن‌ها را تبدیل به یک کارگاه‌های تولید کننده و مولد تبدیل کرده ایم، اما در شرایطی هستیم که از برکت تحریم‌ها و مدیریت خوب از ظرفیت‌های خود در حوزه تولید به کار گرفته ایم.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در اولین روز‌های دهه ۸۰ اقداماتی برای استفاده از ظرفیت های دانش بنیانی ریلی کشور آغاز شده و تا دیر نشده باید از ظرفیت‌های بیشتری  استفاده کنیم. با این روند باید با پایه گذاری و سکو‌های پرتاب، تا سال ۱۴۰۰ به اهداف خود در این بخش(حمل و نقل ریلی) دست یابیم.

او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی را باید جدی بگیریم، افزود: امروز این سرمایه گذاری‌ها جواب داده است و در وزارت راه و شهرسازی و بخش راه آهن زود هنگام به دستاورد‌های خود رسیده ایم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز