شما اینجا هستید
اخبار نواحی » ترانزیت ریلی سرخس – رازی بیش از 11میلیارد ریال درآمد داشت

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی راه آهن خراسان، محمد هادی ضیایی مهر افزود: با ترانزیت کالا در این مسیر ریلی یک میلیون و 300 هزار لیتر سوخت کمتر نسبت به حمل و نقل جاده ای مصرف شده و به تبع آن کاهش آلودگی های زیست محیطی را در پی داشته است.

وی اظهار کرد: در این مدت 14 هزار تن کالا از پایانه ریلی سرخس در مرز ترکمنستان به پایانه ریلی رازی در مرز ترکیه حمل شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 39 درصد افزایش داشته است.
وی گفت: برای جابجایی این مقدار بار بطور متوسط 700 کامیون مورد نیاز بود که با جابجایی ریلی آن حجم قابل توجهی از ترافیک، سوانح و تلفات جانی و مالی ناشی از تصادفات جاده ای در این مسیر کاهش یافت.
ضیایی مهر با اشاره به جایگاه مهم راه آهن در برنامه ششم توسعه کشور افزود: در شرایط اقتصادی کنونی توسعه ترانزیت ریلی به عنوان یک شاخص اساسی در اشتغال پایدار و رونق اقتصادی می تواند نقش بسزایی در اجرایی شدن بندهای 24 و 25 برنامه ششم توسعه مبنی بر جایگزینی حمل و نقل ریلی به جای حمل و نقل جاده ای ایفا کند.
وی با اشاره به درآمد چهار برابری ترانزیت ریلی نسبت به ترانزیت جاده ای اظهار کرد: سه عامل سرعت انتقال بار، تعرفه و امنیت مسیر موجب روی آوردن صاحبان کالا و تجار به حمل و نقل ریلی شده است.
از مجموع 12هزار و 500 کیلومتر خطوط شبکه ریلی کشور هزار و 500 کیلومتر معادل 12 درصد در خراسان رضوی قرار دارد.
براساس آمار حدود 85 درصد ترانزیت ریلی کشور از ایستگاه بین المللی سرخس انجام می شود.
شهرستان سرخس در 180 کیلومتری شمال شرقی مشهد در کنار مرز ایران و جمهوری ترکمنستان واقع است.
گمرک رازی نیز در شهرستان خوی و مرز ایران و ترکیه قرار دارد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز