شما اینجا هستید
بازرگانی » تعرفه تردد واگن باری خالی گران شد/ محاسبه تعرفه با تُن-کیلومتر

مبنای محاسبه تعرفه ریلی حمل بار به تن – کیلومتر تغییر کرد
معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از اعمال تعرفه جدید حمل بار در شبکه ریلی کشور بر اساس تن-کیلومتر خبر داد.
اقتصادگردان- بابک احمدی افزود: با ابلاغ دستورالعمل خردادماه امسال درباره اعمال تعرفه حمل بار، از این پس روش تُن-کیلومتر جایگزین محور-کیلومتر قرار گرفت.
وی گفت: برای تشویق شرکت های ریلی، تعرفه قطارهای حامل بار با واگن های خالی نیز نسبت به گذشته تغییر یافته است.
احمدی بیان داشت: در سنوات گذشته 75 درصد تعرفه سهم واگن پر و 25 درصد تعرفه سهم واگن خالی بود؛ در حالی که اکنون 60 درصد تعرفه، سهم واگن پر و 40 درصد تعرفه، سهم واگن خالی است.

معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت شرکت راه آهن هدف از اجرای این شیوه تعرفه گذاری در شبکه ریلی کشور را تشویق به حمل 2 سربار قطارهای باری در شبکه اعلام کرد و گفت: بر اساس تعرفه‌های امسال هزینه حمل 2سر بار در خطوط ریلی کشور نسبت به گذشته کاهش می یابد.
سالیانه بیش از 45 میلیون تن بار در شبکه ریلی حمل می شود و دولت در نظر دارد با توجه به 480 میلیون تن بار در کشور، سهم ناوگان ریلی از جابجایی کالا را تا سال 1404 به 30 درصد برساند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز