شما اینجا هستید
اخبار عمومی » توسعه حمل و نقل ریلی از انتظارات بر حق شهروندان است

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از ایلنا، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران  در تذکری در جریان جلسه دویست و بیست و هفتم شورای شهر تهران گفت: رعایت قانون و اجرای مصوبات شورا مهم ترین انتظار اعضاء شورا از شهردار  و مدیران شهرداری تهران است تا با رعایت و اجرای دقیق و به موقع مصوبات شورا زمینه اداره هر چه بهتر شهر و شهرداری تهران فراهم شود.

 

او افزود: بر همین اساس و به منظور تاکید بر اجرای دقیق و به موقع تکالیف قانونی به‌ عنوان نماینده مردم تهران در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور،با عنایت به لزوم تامین مالی برای توسعه مترو  درباره « تامین مالی توسعه خطوط مترو از محل درآمد مجتمع های ایستگاهی و پرداخت سهم ۲۰ درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی» تذکر می دهم.

 

فراهانی گفت: بر اساس حکم مصوب شورای شهر تهران، شهرداری در بند ت، تبصره “درآمد عوارض مربوط به توسعه قطار شهری و حمل و نقل ریلی (۲۰% عوارض صدور پروانه ساختمانی) و تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی و ترافیک (۲۰% عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی و ترافیک) را پس از وصول بر اساس مفاد تبصره یک بودجه سال ۱۳۹۹ به حساب تمرکز وجوه درآمد و سپرده که به نام شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) نزد خزانه شهرداری تهران افتتاح شده یا می‌شود واریز و صددرصد تخصیص یافته تلقی نموده و برای “کمک سرمایه‌ای به شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) از محل ۲۰% عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی و ترافیک (مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک)” و “کمک سرمایه‌ای به شرکت مترو از محل ۲۰% عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی” هزینه کند.

 

فراهانی همچنین گفت که شهرداری باید براساس بند ث، تبصره ۷،  در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (tod) ترتیبی اتخاذ نماید تا صددرصد درآمد دریافتی حاصل از ردیف مربوط به مجتمع‌های ایستگاهی را در صورت تحقق، صددرصد تخصیص یافته تلقی کند معاونت حمل و نقل و ترافیک مکلف است درآمد مذکور را صرفاً به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاه‌های مترو (شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه) اختصاص دهد.

 

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: همچنین شهرداری باید گزارش اقدامات مربوط به این بندها را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

 

فراهانی تصریح کرد: بدون شک توسعه حمل و نقل ریلی و گسترش خطوط مترو به منظور افزایش سطح پوشش و دسترس پذیری شهروندان محترم تهرانی به خدمات مترو از جمله انتظارات برحق شهروندان از مدیریت شهری است.

 

او گفت: بر همین اساس شورای اسلامی شهر تهران در مسیر پاسخ به این مطالبه برحق در بودجه سال ۱۳۹۹ امکان استفاده از ظرفیت تامین مالی مبتنی بر مجتمع های ایستگاهی، سهم ۲۰ درصدی از عوارض ساختمانی،انتشار اوراق مشارکت و… را پیش بینی کرده است و انتظار دارد تا مدیران شهری با عمل به مصوبات شورا در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

 

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز