شما اینجا هستید
آموزشی » تکنولوژی پرواز قطارهای مغناطیسی مگلو چین

🎬🇨🇳 مستند مهندسی غیر ممکن

🎙 دوبله فارسی
🚝 پرواز قطارهای مغناطیسی مگلو چین

⚡️ تکنولوژی بدون موتور و چرخ

⏳ تاریخچه، چالش ها و اجرای پروژه

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز