جابجایی ۱۲۰۰۶۰ نفر از اداره کل راه آهن قم در ایام نوروز ۹۷

مدیرکل راه آهن قم گفت: از ۲۵ اسفند ۹۶ تا پانزدهم فروردین ماه سال جاری، ۱۲۰ هزار و شصت مسافر از ایستگاه راه آهن قم به مقاصدمختلف جابجا شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۷درصد رشد داشته است.این امار فقط مربوط به مسافرین مبداقم ومقصدقم است وامارمسافرترانزیتی ازطریق اداره کل راه اهن … ادامه خواندن جابجایی ۱۲۰۰۶۰ نفر از اداره کل راه آهن قم در ایام نوروز ۹۷