شما اینجا هستید
اخبار عمومی » ديدار مديرعامل شركت راه آهن جمهوری اسلامي ايران با استاندار اصفهان

ديدار مديرعامل شركت راه آهن جمهوری اسلامي ايران با استاندار اصفهان

روز گذشته در ديدار مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران استاندار اصفهان تسريع در تكميل قطار سريع السير اصفهان- تهران مورد تاكيد قرار گرفت

دکتر سعید محمد زاده معاون وزیر راه و مديرعامل شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران به مدت 3 ساعت پيرامون طرح هاي توسعه حمل و نقل ريلي با دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان به بحث و گفتگو نشستند و بر تسريع در تكميل قطار سريع السير اصفهان- تهران تاكيد نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن اصفهان این در ديدار که باحضور دکتر محمد زاده مديرعامل راه آهن ج.ا.ا ، مهندس بابک احمدی عضو هیئت مدیره راه آهن ج.ا.ا و سید رضا سادات حسینی مدیر کل راه آهن اصفهان ، دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان ، مهندس مقدس زاده معاون هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان برگزار گرديد، دکتر رضایی اظهارداشت: استان اصفهان تنها اختصاص به شهر اصفهان ندارد و بايد در همه ي شهرستان هاي استان، توسعه مورد توجه قرار گيرد.
عباس رضايي افزود: اصفهان آبروي كشور است و هر اقدامي براي اين استان صورت پذيرد براي كشور مفيد خواهد بود و در همين ارتباط از مديرعامل راه آهن كشور درخواست کردكه قطار سريع السير اصفهان- تهران هرچه سريعتر تكميل گردد.
وي با بيان اينكه اجراي سريع اين پروژه نه تنها براي اصفهان بلكه براي تهران مفيد تر است، افزود: اين پروژه شريان حياتي براي پايتخت است و لازم است دفتر مخصوص پيگيري اين پروژه از سوي شرکت راه آهن ج.ا.ا به عنوان دستگاه مجري در اصفهان استقرار يابد و برنامه زمانبندي آن در اختيار استانداري قرار گيرد.
مديرعامل راه آهن ج.ا.ا نيز با بيان اينكه پروژه قطار سريع السير اصفهان – تهران از سال گذشته بر عهده ي شركت راه آهن ايران گذاشته شده است، افزود: در قراردادي كه با چيني ها منعقد شده است در صدد تكميل زيرساخت و بخشي از روسازي هستيم و به منظور تامين فاينانس پروژه اقدامات و پيگيري هاي لازم در سطوح ملي صورت پذيرفته است.
وي به دو خطه كردن راه آهن بافق- يزد- اصفهان نيز اشاره كرد و افزود: اين پروژه با وجود پيشرفت فيزيكي بالا، حدود يكسال و نيم است كه متوقف شده است كه البته انجام و تكميل آن تاثيرات بسيار زياد اقتصادي براي استان هاي مسير خواهد داشت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز