شما اینجا هستید
اخبار عمومی » رشد ۸۴ درصدی تولیدات سازندگان ناوگان ریلی

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از شبکه خبر، محمد هادی ضیائی مهر معاون ناوگان شرکت راه آهن در برنامه ۱۸/۳۰ شبکه خبر گفت: خط تولید لکوموتیو داخلی، ظرفیت‌ها و برنامه‌های حمل و نقل ریلی رو به توسعه و از رشد خوبی برخوردار است.
وی افزود: رشد ۸۴ درصدی تولیدات سازندگان ناوگان ریلی را در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۷ شاهد بودیم.
معاون ناوگان شرکت راه آهن افزود: ۷۰ دستگاه در هشتمین مرحله ساخت داخل به ناوگان حمل و نقل ریلی اضافه کردیم و این نشان دهنده رشد نسبت به سال‌های گذشته است.
ضیائی مهر گفت: در بخش واگن باری در آستانه بی نیازی از واردات هستیم و در بخش واگن مسافری هم اقدامات مهمی انجام شده است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت و دانش کافی در کشور می‌توانیم در صنعت لوکوموتیو به سهم ۸۰ درصدی و حتی ۱۰۰ درصدی تولید داخل برسیم.
ضیائی مهر گفت: ما تلاش می‌کنیم از توان داخل در تولید لوکوموتیو استفاده حداکثری بکنیم.
معاون ناوگان شرکت راه آهن افزود: سرمایه گذاری نسبت به گذشته بهتر شده است.

محمدهادی ضیائی مهر گفت: شرکت‌های بخش خصوصی متمایل هستند در بخش ریلی سرمایه گذاری کنند.
ضیائی مهر افزود: در سال‌های اخیر توجه ویژه به باور و توان داخلی در بخش حمل و نقل شده است.
وی افزود: در سال‌های اخیر ورود ناوگان ریلی به کشور محدود شده است و همین زمینه فعالیت‌های بیشتر شرکت‌های داخلی شده است.

ضیائی مهر گفت: توسعه و گسترش حمل و نقل ریلی در دستور کار دولت قرار گرفته و سهم قابل قبولی برای شرکت‌های خصوصی دیده شده است.
وی افزود: باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنیم.
معاون ناوگان شرکت راه آهن افزود: هر موقع به ظرفیت‌های داخل توجه کردیم نتیجه گرفتیم و شاهد رونق تولید در آن بخش شدیم.
ضیائی مهر گفت: با تلاش تولید کنندگان و شرکت‌های حمل و نقل ریلی می‌توانیم در سال جهش تولید اقدامات خوب و ارزشمندی انجام دهیم و کارنامه مثبتی ارائه کنیم.
معاون ناوگان شرکت راه آهن افزود: امیدوارم تا پایان سال هر ماه از زنجیره حمل و نقل ریلی بهره برداری داشته باشیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز