سال ۹۷ سال بهره برداری از پروژه ها در راه آهن است

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن یزد، دکترمازیار یزدانی معاون فنی و زیر بنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به اتفاق مهندس موسوی مدیرکل خط وسازه های فنی ومدیر پروژه افزایش ظرفیت خطوط ریلی، مهندس سید مصطفی داودی رئیس مرکز هماهنگی امور مناطق و دیگر مسئولین و پیمانکاران از پروژه احداث خط دوم … ادامه خواندن سال ۹۷ سال بهره برداری از پروژه ها در راه آهن است