شما اینجا هستید
اخبار عمومی » شروع سير قطار گردشگري عقاب طلایی (قلب ايران)

شروع سير قطار گردشگري عقاب طلایی (قلب ايران)

با سلام و احترام
به آگاهي ميرساند قطار گردشگري عقاب طلايي (قلب ايران) با همکاري شرکت پاسارگاد تور در تاريخ 15/07/1397 از مرز سرخس وارد ايران شده و در تاريخ 17/07/1397 سير خود را از تهران شروع خواهد نمود و گردشگران از شهرهاي تهران، راين، کرمان، يزد، اصفهان، سعادتشهر، شيراز، مشهد، کاشان، قم، اراک، شوشتر، شوش، گرمسار، ورسک و پلسفيد بازديد خواهند کرد و در تاريخ 27/07/1397 در تهران به تور خود خاتمه خواهند داد.
لازم به ذکر است سازمان قطار مذکور شامل 9 واگن روس + 1 واگن خواب ايراني (40/1 پلور) از شرکت حمل و نقل ريلي بن ريل + ديزل زيمنس (جهت تامين برق) خواهد بود.
با توجه به اينکه واگن ايراني از برق ديزل استفاده ميکند ، واگن مولد برق روس در انتهاي قطار قرار مي گيرد.
در تاريخ 17/07/1397 يک واگن خواب (40/1 پلور) از شرکت حمل و نقل ريلي بن ريل در تهران به واگن هاي گردشگری روسي اضافه شده و در تاريخ 26/07/1397 از سازمان قطار در تهران منفصل مى گردد.
در تاريخ 24/07/1397 پس از حرکت از کاشان به سمت محمديه ، قطار تا ايستگاه قمرود ادامه سير داده و از مسير قمرود – گار – قم – ساقه به سمت ايستگاه اراک ادامه سير مى دهد.
در تاريخ 24/07/1397 سالنهاي قطار عقاب طلايي در اراک متوقف و گردشگران سوار قطار ايراني متشکل از سالنهاي شرکت حمل و نقل ريلي بن ريل (40/4پلور + رستوران کابلی در وسط قطار) شده و از اراک به سمت شوشتر و شوش ادامه سير داده و مراجعت مينمايند و در اراک مجددا به قطار عقاب طلايي سوار شده و ادامه سير ميدهند.
در تاريخ 26/07/1397 قطار از مسير تپه سفيد – تهران – ري به سمت ايستگاه گرمسار ادامه سير مى دهد.
در تاريخ 26/07/1397 سالنهاي عقاب طلايي در ايستگاه گرمسار متوقف و گردشگران با قطار ريل باس ارم (از شرکت حمل و نقل ريلي رجا) از گرمسار تا ورسک و پلسفيد ادامه سير داده و مراجعت می نمايند و در گرمسار مجددا به قطار عقاب طلايي سوار شده و ادامه سير مي دهند.
شايان ذکر است تعداد گردشگران اين قطار 32 نفر بوده که تبعه کشورهاي آمريکا، آلمان، استراليا، ايتاليا، سنگاپور، روسيه و مالزي مي باشند. همچنين 34 خدمه روس ايشان را همراهي و مشايعت مي نمايند.
در پايان ضمن ارسال برنامه نهايي حرکت، خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به سير منظم قطار مطابق برنامه اعلامي و نيز انجام برنامه عمليات آبگيري ، سوختگيري ، شست و شوي و تخليه سپتيک واگنهاي قطار ياد شده در ايستگاههاي تشکيلاتي آن اداره کل اقدامات لازم مبذول نمايند.
​ ​
علي کاظمي منش
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز