شما اینجا هستید
فیلم های ریلی » عبور دو قطار از کنار هم با سرعت 700 کیلومتر + ویدیو

این سرعت , از سرعت خیلی از هواپیماها نیز بیشتر می باشد

در این فیلم که به صورت اتفاقی ضبط شده است  مشاهده میشه دو قطار که با سرعت 350 کیلومتر از کنار همدیگر عبور میکنن و با سرعت 700 کیلومتر از هم عبور میکنند  !

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز