شما اینجا هستید
اخبار عمومی » عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در چهار ماهه سال۹۸

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در چهار ماهه سال۹۸

به گزارش روابط عمومی ، حسن ماسوری مدیرکل راه آهن هرمزگان عملکرد این اداره کل را در بخش باری تشریح نمود: عملکرد چهار ماهه سال ۹۸ این اداره کل در زمینه بارگیری: ۲ میلیون ۴۵۵ هزارو ۳۵۷ تن انواع محمولات و مواد معدنی و کالاهای تجاری شامل: ‌‌کانتینر و محمولات ترانزیت بوده که از مبادی ایستگاههای گل گهر ، معدن گل گهر و بندر شهید رجایی بارگیری شده و به مقاصد مختلف داخلی و خارجی ارسال گردیده است، وی گفت: در زمینه تخلیه؛ نیز به میزان ۴ میلیون و ۵۸۳ هزارو ۹۹۹ تن انواع محمولات و مواد معدنی در سایر خطوط تخلیه این اداره کل شامل:پالایشگاه، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس (بارکو)،بندر شهید رجایی و خطوط تخلیه دستی مانوری تخلیه شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.
در همین مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به میزان ۷ میلیون و ۳۹ هزارو ۳۵۶ تن کالاو محمولات بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد رشد داشته و موجب رسیدن تن کیلومتر مرزی به میزان ۲ میلیارد ۷۹۹ میلیون و ۸۷۹ هزارو ۲۰۳ تن کیلومتر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.
مدیرکل راه آهن هرمزگان افزود: عملکرد بندر شهید رجایی نیز در این مدت ۳ میلیون و ۲۰۹ هزارو ۹۸۹ تن کالا بوده که ۵ درصد رشد داشته است و در زمینه بارگیری کانتینر نیز با حمل ۱۵ هزار و ۵۷۰ (TEU) نموده است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز