ایستگاه‌های راه‌آهن ایران در ۱۹ ناحیه دسته‌بندی می‌شوند، و ۳۸۱ ایستگاه فعال تا پایان سال ۱۳۹۴ گزارش شده‌است.

 

فهرست ایستگاه‌های راه‌آهن ایران
شمارهنام ایستگاهراه‌آهنکیلومتر[۲]مختصات
۱۰۱گرگانشمالشرق۲۴۹۵٫۹۳۸
۱۰۲سبزدشتشمالشرق۲۴۷۷٫۰۴۰
۱۰۳بندر ترکمنشمالشرق۲۴۶۰٫۸۰۰
۱۰۴بندر گزشمالشرق۲۴۴۱٫۴۴۸۳۶°۴۶′۳۴″ شمالی ۵۳°۵۷′۱۸″ شرقی
۱۰۵گلوگاهشمالشرق۲۴۲۸٫۸۸۰
۱۰۶تیرتاششمال۴۲۰٫۶۵۰۳۶°۴۳′۳۷″ شمالی ۵۳°۴۳′۳۵″ شرقی
۱۰۷بهشهرشمال۴۰۳٫۴۲۰۳۶°۴۲′۰۸″ شمالی ۵۳°۳۲′۲۵″ شرقی
۱۰۸رستم‌کلاشمال۳۹۱٫۸۲۰۳۶°۴۱′۱۴″ شمالی ۵۳°۲۴′۴۷″ شرقی
۱۰۹نکاشمال۳۷۹٫۷۹۰۳۶°۳۹′۳۱″ شمالی ۵۳°۱۷′۲۵″ شرقی
۱۱۰شهید نوبختشمال۳۷۰٫۷۰۷
۱۱۱ساریشمال۳۵۴٫۳۲۰۳۶°۳۳′۰۴″ شمالی ۵۳°۰۳′۰۸″ شرقی
۱۱۲گونی‌بافیشمال۳۳۷٫۷۶۰۳۶°۲۹′۰۸″ شمالی ۵۲°۵۴′۰۰″ شرقی
۱۱۳قائم‌شهرشمال۳۳۴٫۰۵۰
۱۱۴شیرگاهشمال۳۱۳٫۵۴۳
۱۱۵زیرآبشمال۲۹۶٫۷۷۱
۱۱۶پل سفیدشمال۲۸۶٫۰۱۸
۱۱۷سوادکوهشمال۲۶۹٫۸۵۹
۱۱۸سرخ‌آبادشمال۲۵۹٫۲۷۸۳۵°۵۷′۲۱″ شمالی ۵۳°۰۰′۴۳″ شرقی
۱۱۹ورسکشمال۲۴۵٫۹۹۱۳۵°۵۴′۳۰″ شمالی ۵۲°۵۹′۰۷″ شرقی
۱۲۰دوگلشمال۲۳۶٫۰۳۶۳۵°۵۲′۵۰″ شمالی ۵۲°۵۸′۰۶″ شرقی
۱۲۱گدوکشمال۲۱۸٫۴۷۴
۱۲۲فیروزکوهشمال۲۰۲٫۷۲۲
۱۲۳مهابادشمال۱۸۸٫۶۶۱
۱۲۴زرین‌دشتشمال۱۷۳٫۹۷۱
۱۲۵سیمین‌دشتشمال۱۶۱٫۹۲۹
۱۲۶کبوتردرهشمال۱۴۸٫۲۴۹
۱۲۷بن‌کوهشمال۱۲۸٫۶۱۱
۱۲۸گرمسارتهران۱۱۴٫۴۸۹
۱۳۰ابردژتهران۶۴٫۶۹۹
۱۳۱پیشواتهران۵۲٫۷۲۰
۱۳۲ورامینتهران۴۳٫۹۲۴۳۵°۲۰′۶٫۲″ شمالی ۵۱°۳۸′۴۲٫۵″ شرقی
۱۳۳بهرامتهران۲۶٫۴۸۰
۱۳۴ریتهران۹٫۹۴۹
۱۳۵تهرانتهران۰
۱۳۶تپه سفیدتهران۱۰٫۱۲۵
۱۳۷اسلامشهرتهران۲۰٫۵۴۱
۱۳۸رباط کریمتهران۳۶٫۰۸۶
۱۳۹رود شورقم۵۹٫۰۰۴
۱۴۰پرندکقم۸۲٫۳۳۷
۱۴۱شهید خیری‌پورقم۹۸٫۶۸۶
۱۴۲کوه پنگقم۱۱۶٫۳۵۹
۱۴۳انجیلاوندقم۱۳۲٫۹۹۷
۱۴۴نودژقم۱۴۷٫۸۷۲
۱۴۵پلقم۱۶۴٫۴۵۰
۱۴۷نیک پسندیتهران۱۲٫۹۶۰
۱۴۸لشکریتهران۱۷٫۸۰۰
۱۴۹ملکیتهران۲۳٫۶۹۲
۱۵۰کرجتهران۴۰٫۶۹۳
۱۵۱کردانتهران۵۸٫۵۰۰
۱۵۲هشتگردتهران۷۵٫۳۰۵
۱۵۳آبیکتهران۹۲٫۳۲۰
۱۵۴زیارانتهران۱۰۸٫۷۶۹
۱۵۵کهندژتهران۱۲۶٫۶۴۰
۱۵۶قمقم۱۸۰٫۴۳۳
۱۵۷ساقهقم۲۰۰٫۲۹۸
۱۵۸باغیکاراک۲۲۰٫۲۷۹
۱۵۹سواریاناراک۲۳۴٫۳۶۴
۱۶۰راهگرداراک۲۴۷٫۷۳۹
۱۶۱نانگرداراک۲۶۵٫۴۰۵
۱۶۲مشک‌آباداراک۲۸۵٫۶۲۱
۱۶۳ملک‌آباداراک۳۰۴٫۳۲۰
۱۶۴اراکاراک۳۲۰٫۲۷۱
۱۶۵سمنگاناراک۳۳۷٫۲۱۶
۱۶۶شازنداراک۳۵۳٫۵۲۸
۱۶۷نورآباداراک۳۷۲٫۸۴۹
۱۶۸سمیهاراک۳۸۸٫۵۲۵
۱۶۹مومن‌آبادلرستان۴۰۱٫۷۲۷
۱۷۰ازنالرستان۴۱۶٫۷۴۴
۱۷۱دربندلرستان۴۳۹٫۷۶۰
۱۷۲رودکلرستان۴۵۴٫۶۸۸
۱۷۳درودلرستان۴۶۶٫۸۵۴
۱۷۴قارونلرستان۴۷۸٫۰۵۰
۱۷۵بیشهلرستان۴۹۴٫۶۵۴
۱۷۶سپیددشتلرستان۵۰۷٫۸۸۱
۱۷۷چمسنگرلرستان۵۲۵٫۹۷۶
۱۷۸کشورلرستان۵۴۱٫۰۲۹
۱۷۹تنگ‌هفتلرستان۵۵۴٫۳۰۸
۱۸۰تنگ‌پنجزاگرس۵۷۰٫۰۱۷
۱۸۱تله‌زنگزاگرس۵۸۷٫۶۴۱
۱۸۲شهبازانزاگرس۶۰۱٫۴۶۰
۱۸۳مازوزاگرس۶۱۷٫۴۴۷
۱۸۴بالارودزاگرس۶۳۶٫۹۷۳۳۲°۴۲′۵۲″ شمالی ۴۸°۲۲′۱۴″ شرقی
۱۸۵گل‌محکزاگرس۶۴۹٫۳۴۹
۱۸۶دوکوههزاگرس۶۶۲٫۰۹۶
۱۸۷اندیمشکزاگرس۶۷۴٫۸۱۸
۱۸۸سبزآبزاگرس۶۹۰٫۳۷۲
۱۸۹شوشزاگرس۷۰۵٫۵۱۹
۱۹۰هفت‌تپهزاگرس۷۲۰٫۷۰۰
۱۹۱میان‌آبجنوب۷۳۶٫۴۶۹
۱۹۲آهودشتجنوب۷۵۱٫۶۲۱
۱۹۳بامدژجنوب۷۷۴٫۷۷۲
۱۹۴خاورجنوب۷۸۳٫۵۲۱
۱۹۵نظامیهجنوب۷۹۷٫۱۶۱
۱۹۶اهوازجنوب۸۱۵٫۸۵۶
۱۹۷کارونجنوب۸۲۰٫۵۱۳
۱۹۸میاندشتجنوب۸۳۱٫۱۹۷
۱۹۹خسرویجنوب۸۵۲٫۲۰۴
۲۰۰منصوریجنوب۸۶۸
۲۰۱گرگرجنوب۸۸۸٫۳۰۰
۲۰۲مرغزارجنوب۸۹۹
۲۰۴سربندرجنوب۹۱۳٫۷۸۳
۲۰۵بندر امامجنوب۹۲۶٫۱۲۱
۲۰۷خرمشهرجنوب۹۳۶٫۸۰۸
۲۰۸قدسجنوب۸۲۴٫۵۱۲
۲۱۰شهید حمید موسویجنوب۸۵۶٫۹۵۵
۲۱۱آهوجنوب۸۷۶٫۹۰۵
۲۱۲حسینیهجنوب۸۹۶٫۹۰۰
۲۱۳گرمدشتجنوب۹۱۶٫۹۲۵
۲۱۴قزوینشمال غرب۱۴۴٫۴۴۱
۲۱۵سیاه‌چشمهشمال غرب۱۶۳٫۱۳۶
۲۱۶تاکستانشمال غرب۱۷۸٫۰۷۷
۲۱۷سیاه‌باغشمال غرب۱۹۴٫۲۸۰
۲۱۸قروهشمال غرب۲۱۰٫۳۷۹
۲۱۹خرم‌درهشمال غرب۲۲۷٫۲۷۳
۲۲۰زرین‌دژشمال غرب۲۴۴٫۶۹۹
۲۲۱پیرزاغهشمال غرب۲۶۱٫۰۹۷
۲۲۲سلطانیهشمال غرب۲۸۰٫۸۸۱
۲۲۳بنابشمال غرب۲۹۸٫۰۹۷
۲۲۴زنجانشمال غرب۳۱۴٫۷۸۰
۲۲۵خرم‌پیشمال غرب۳۳۳٫۵۹۲
۲۲۶نیک‌پیشمال غرب۳۴۸٫۲۷۳
۲۲۷آذرپیشمال غرب۳۶۶٫۲۱۹
۲۲۸سرچمشمال غرب۳۸۳٫۸۱۲
۲۲۹رجینشمال غرب۴۰۱٫۷۲۳
۲۳۰پل‌دخترشمال غرب۴۲۱٫۶۹۰
۲۳۱میانهشمال غرب۴۳۹٫۰۷۲
۲۳۲قرانقوشمال غرب۴۵۴٫۷۷۰
۲۳۳شیخ صفیشمال غرب۴۷۰٫۶۷۰
۲۳۴بابکشمال غرب۴۸۷٫۴۱۲
۲۳۵خراسانکشمال غرب۵۰۲٫۲۶۰
۲۳۶صائبشمال غرب۵۱۳٫۹۱۰
۲۳۷هشترودشمال غرب۵۲۶٫۷۹۵
۲۳۸آتش‌بخشمال غرب۵۳۷٫۶۶۱
۲۳۹سراجوشمال غرب۵۴۷٫۷۸۲
۲۴۰خراجوشمال غرب۵۶۰
۲۴۱سهندشمال غرب۵۶۹٫۲۰۷
۲۴۲گل‌تپهشمال غرب۵۸۲٫۳۱۸
۲۴۳خواجه نصیرشمال غرب۵۹۲٫۷۸۲
۲۴۴مراغهشمال غرب۶۰۷٫۱۹۶
۲۴۵آذربنابآذربایجان۶۱۸٫۹۴۶
۲۴۶دیزه‌رودآذربایجان۶۳۳٫۶۶۷
۲۴۷عجب‌شیرآذربایجان۶۴۵٫۳۱۶
۲۴۸پرویزبهمنآذربایجان۶۵۷٫۱۲۵
۲۴۹شیرآئینآذربایجان۶۷۰٫۳۳۸
۲۵۰آذرشهرآذربایجان۶۸۶٫۲۹۸
۲۵۱زارعیآذربایجان۷۰۲٫۶۸۷
۲۵۲عباسیآذربایجان۷۲۰٫۲۷۵
۲۵۳تبریزآذربایجان۷۳۵٫۸۵۵
۲۵۴سهلانآذربایجان۷۵۵٫۰۴۰
۲۵۵صوفیانآذربایجان۷۶۷٫۱۵۱
۲۵۶سیوانآذربایجان۷۸۱٫۹۷۵
۲۵۷پیامآذربایجان۷۹۰٫۳۴۶
۲۵۸کندلجآذربایجان۷۹۷٫۲۷۵
۲۵۹مرندآذربایجان۸۱۱٫۴۳۸
۲۶۰هرزندآذربایجان۸۳۵٫۴۶۰
۲۶۱زالآذربایجان۸۴۹٫۱۶۰
۲۶۲گرگرآذربایجان۸۶۶٫۳۷۰
۲۶۳جلفاآذربایجان۸۸۲
۲۶۴دیزه خلیلآذربایجان۷۹۵٫۰۹۷
۲۶۵شرف‌خانهآذربایجان۸۱۹٫۷۶۲
۲۶۶تسوج‌قلعهآذربایجان۸۳۷٫۷۴۰
۲۶۷چشمه‌کنانآذربایجان۸۵۷٫۵۶۲
۲۶۸شکریازیآذربایجان۸۷۵٫۰۳۴
۲۶۹سلماسآذربایجان۸۸۶٫۹۷۰
۲۷۰بابکانآذربایجان۹۰۴٫۲۹۴
۲۷۱میلادیآذربایجان۹۲۱٫۷۹۹
۲۷۲اقبالیآذربایجان۹۳۸٫۲۲۳
۲۷۳رازیآذربایجان۹۵۷٫۶۲۴
۲۷۴یاتریشمال شرق۱۳۱٫۴۶۳
۲۷۵ده‌نمکشمال شرق۱۵۳٫۰۹۲
۲۷۶سرخ‌دشتشمال شرق۱۶۷٫۵۰۰
۲۷۷لاهوردشمال شرق۱۸۸٫۴۷۲
۲۷۸بیابانکشمال شرق۲۰۹٫۶۷۱
۲۷۹سمنانشمال شرق۲۲۷٫۶۲۷
۲۸۰میاندرهشمال شرق۲۴۶٫۰۷۷
۲۸۱آبگرمشمال شرق۲۶۲٫۵۲۸
۲۸۲گردابشمال شرق۲۷۶٫۲۲۲
۲۸۳هفتخوانشمال شرق۲۹۸٫۲۰۰
۲۸۴لارستانشمال شرق۳۱۰٫۱۰۹
۲۸۵بنوارشمال شرق۳۲۰
۲۸۶امروانشمال شرق۳۳۳٫۳۹۲
۲۸۷سرخدهشمال شرق۳۴۹٫۳۱۲
۲۸۸دامغانشمال شرق۳۶۳٫۶۲۴
۲۸۹زرینشمال شرق۳۸۶٫۴۴۰
۲۹۰کلاتخوانشمال شرق۴۱۰٫۱۸۸
۲۹۱شاهرودشمال شرق۴۲۹٫۱۰۶
۲۹۲بسطامشمال شرق۴۴۹٫۶۵۷
۲۹۳شیرین‌چشمهشمال شرق۴۶۹٫۹۸۲
۲۹۴گیلانشمال شرق۴۸۸٫۳۱۸
۲۹۵بکرانشمال شرق۵۰۸٫۹۱۴
۲۹۶جهان‌آبادشمال شرق۵۳۱٫۱۳۲
۲۹۷ابریشمشمال شرق۵۵۰٫۶۱۹
۲۹۸جاجرمشمال شرق۵۷۲٫۸۲۱
۲۹۹آزادورشمال شرق۵۹۲٫۹۹۰
۳۰۰سنخواستشمال شرق۶۱۲٫۵۲۵
۳۰۱جوینشمال شرق۶۳۱٫۷۵۰
۳۰۲نقابخراسان۶۵۵٫۰۲۷
۳۰۳اسفراینخراسان۶۷۵٫۵۰۵
۳۰۴بیهقخراسان۶۹۵٫۸۹۹
۳۰۵سبزوارخراسان۷۱۸٫۵۳۱
۳۰۶فردوسخراسان۷۴۲٫۱۲۶
۳۰۷عطارخراسان۷۶۵٫۷۶۰
۳۰۸نیشابورخراسان۷۸۷٫۸۶۶
۳۰۹خیامخراسان۸۱۰٫۰۸۱
۳۱۰کاشمرخراسان۸۳۳٫۸۴۰
۳۱۱ابومسلمخراسان۸۵۰٫۳۱۹
۳۱۲تربتخراسان۸۶۸٫۹۳۲
۳۱۳فریمانخراسان۸۸۷٫۶۸۶
۳۱۴سلامخراسان۹۰۶٫۱۳۲
۳۱۵مشهدخراسان۹۲۶٫۱۲۰
۳۱۷شورآبقم۲۱۳٫۵۰۳
۳۱۸فیروزآباداصفهان۲۲۹٫۸۹۶
۳۱۹دهناراصفهان۲۴۵٫۴۳۲
۳۲۰مدآباداصفهان۲۶۲٫۲۶۳
۳۲۱کاشاناصفهان۲۷۸٫۰۵۲
۳۲۲گزاصفهان۲۹۴٫۰۵۰
۳۲۳سرخ‌گلاصفهان۳۱۰٫۲۴۶
۳۲۴ده‌آباداصفهان۳۲۶٫۷۳۸
۳۲۵بادروداصفهان۳۴۲٫۲۹۴
۳۲۶جزناصفهان۳۶۵٫۵۶۵
۳۲۷اسپیداناصفهان۳۸۳٫۲۸۳
۳۲۸آبیازاناصفهان۴۰۰٫۲۰۱
۳۲۹رنگاناصفهان۴۲۳٫۶۸۶
۳۳۰گلاصفهان۴۳۷٫۱۰۱
۳۳۱چاریسهاصفهان۴۵۲٫۷۱۷
۳۳۲گرم‌آباصفهان۴۷۲٫۲۴۲
۳۳۳ورتوناصفهان۴۸۹٫۰۷۶
۳۳۴سیستاناصفهان۵۰۸٫۴۸۲
۳۳۵فیروزهاصفهان۵۲۷٫۸۲۲
۳۳۶اصفهاناصفهان۵۴۸٫۲۱۵
۳۳۷ایران‌کوهاصفهان۵۶۴٫۳۱۶
۳۳۸آب‌نیلاصفهان۵۷۷٫۴۴۲
۳۳۹دیزیچهاصفهان۵۹۳٫۶۲۳
۳۴۰ریزاصفهان۶۱۱٫۲۵۰
۳۴۱زرین‌شهراصفهان۶۱۷٫۹۵۸
۳۴۲خیرآباداصفهان۵۲۵٫۰۶۰
۳۴۳هرنداصفهان۵۴۱٫۰۱۰
۳۴۴مشکاصفهان۵۵۶٫۸۷۷
۳۴۵ورزنهاصفهان۵۷۲٫۱۱۰
۳۴۶شیرازکوهاصفهان۵۸۷٫۲۱۱
۳۴۷شبنماصفهان۶۰۳٫۴۶۰
۳۴۸همااصفهان۶۱۸٫۵۱۰
۳۴۹ساساناصفهان۶۳۵٫۹۳۵
۳۵۰اشکاصفهان۶۵۲٫۱۱۶
۳۵۱عقدااصفهان۶۶۲٫۲۸۴
۳۵۲ارژنگیزد۶۷۸٫۰۰۳
۳۵۳میبدیزد۶۹۲٫۷۵۴
۳۵۴شمسییزد۷۰۶٫۲۵۵
۳۵۵نظرآبادیزد۷۳۰٫۵۰۷
۳۵۶یزدیزد۷۵۲٫۷۳۲
۳۵۷یزدگریزد۷۶۸٫۴۲۹
۳۵۸رخشیزد۷۸۲٫۲۱۹
۳۵۹چاه خاوریزد۸۰۱٫۰۰۳
۳۶۰تبرکوهیزد۸۱۸٫۵۴۰
۳۶۱مهردادیزد۸۳۴٫۹۱۸
۳۶۲بهرام گوریزد۸۵۳٫۱۲۰
۳۶۳بافقیزد۸۷۰٫۱۲۹
۳۶۶مانیکرمان۹۱۹٫۳۰۸
۳۶۷موردکرمان۹۳۵٫۱۵۰
۳۶۸سی‌ریزکرمان۹۵۴٫۵۰۰
۳۶۹سنگکرمان۹۷۳٫۱۸۰
۳۷۰گل زردکرمان۹۹۲
۳۷۱جلال‌آبادکرمان۱۰۰۹٫۰۱۸
۳۷۲زرندکرمان۱۰۲۷٫۵۰۰
۳۷۳حسامیکرمان۱۰۴۸٫۲۱۰
۳۷۴پورمندکرمان۱۰۶۵٫۹۷۰
۳۷۵سلطانیکرمان۱۰۸۳٫۰۶۰
۳۷۶کرمانکرمان۱۱۰۶
۳۷۷جنت‌آبادهرمزگان۹۱۹٫۹۹۰
۳۷۸بیاضهرمزگان۹۶۹٫۸۵۷
۳۷۹احمدآبادهرمزگان۱۰۰۳٫۰۹۳
۳۸۰میمندهرمزگان۱۰۵۸٫۵۰۴
۳۸۱خاتون‌آبادهرمزگان۱۰۷۶٫۷۴۴
۳۸۳سیرجانهرمزگان۱۱۲۴٫۱۳۰
۳۸۴گل‌گهرهرمزگان۱۱۷۴٫۲۱۶
۳۸۵گارمانوری قمقم۱۷۲٫۸۲۰
۳۸۸کاپی‌کویترکیه۹۶۲
۳۸۹مبارکهشرق۸۷۴٫۷۲۴
۳۹۱پولاداصفهان
۳۹۲مجتمع فولاد مبارکهاصفهان
۳۹۳حسن‌آباداصفهان۶۱۶
۴۰۶کویرتهران۸۸٫۱۸۷
۴۰۸مس سرچشمههرمزگان
۴۰۹کهههرمزگان۱۲۴۶٫۸۰۶
۴۱۰تزرجهرمزگان۱۳۰۰٫۹۲۳
۴۱۱معدن گل‌گهرهرمزگان۱۱۸۲٫۷۹۰
۴۱۲زادمحمودهرمزگان۱۳۴۷٫۱۸۳
۴۱۳فینهرمزگان۱۴۰۱٫۷۳۸
۴۱۴انشعابهرمزگان۱۴۵۰٫۶۵۵
۴۱۵بندرعباسهرمزگان۱۴۸۲٫۲۲۵
۴۱۶مانوریهرمزگان۱۴۸۰٫۷۶۰
۴۱۷شهید مطهریخراسان۸۹۴٫۵۷۰
۴۱۸آزادگانخراسان۹۱۷٫۱۸۱
۴۱۹رباط ماهیخراسان۹۳۴٫۲۳۰
۴۲۰مختوم‌قلیخراسان۹۵۶٫۵۷۱
۴۲۱مرزدارانخراسان۹۷۴٫۳۶۱
۴۲۲رباط شرفخراسان۱۰۰۰٫۰۹۰
۴۲۳گنبدلیخراسان۱۰۲۲٫۵۰۰
۴۲۴سرخسخراسان۱۰۴۶٫۹۴۴
۴۲۵سرخس ترکمنستانترکمنستان
۴۲۷موغاریزد۳۵۹٫۲۰۰
۴۲۸سهامیهیزد۳۷۵٫۶۲۰
۴۲۹زوارهیزد۳۹۳٫۱۴۰
۴۳۰رباطیزد۴۰۸٫۲۰۰
۴۳۱شهرآبیزد۴۲۳٫۳۷۰
۴۳۲سنگییزد۴۴۰٫۰۳۰
۴۳۳سهیلیزد۴۵۶٫۴۵۰
۴۳۴ویادوکیزد۴۷۴٫۴۰۰
۴۳۵نایینیزد۴۹۰٫۳۵۰
۴۳۶سرگزیزد۵۰۷٫۵۰۰
۴۳۷نوگنبدیزد۵۲۳٫۹۰۰
۴۳۸دوکوهه سیاه‌کوهیزد۵۳۹٫۹۱۰
۴۳۹سرویزد۵۵۶٫۱۰۰
۴۴۰بی‌سیمیزد۵۶۸٫۹۶۸
۴۴۱اردکانیزد۵۸۲٫۴۰۰
۴۴۲قره‌تپههرمزگان۱۲۱۵٫۱۱۸
۴۴۳چاه ترهرمزگان۱۲۶۸٫۰۹۱
۴۴۴تیکوهرمزگان۱۴۳۳٫۱۳۵
۴۴۵فرودگاهتهران۴۳٫۱۰۰
۴۴۶علی‌آبادتهران۶۱٫۹۱۶
۴۴۷دریاچهتهران۹۴٫۰۵۹
۴۴۸سپررستمتهران۱۱۵٫۹۱۰
۴۴۹محمدیه ۲قم۱۴۴٫۲۱۰
۴۵۰گلدانهیزد۶۰۱
۴۵۱چغاسرخیزد۶۲۲
۴۵۲توتیزد۶۴۲
۴۵۳زرین‌کوهیزد۶۶۳
۴۵۴ریگیزد۶۷۸
۴۵۵نی‌بادیزد۷۰۹
۴۵۶دره‌انجیریزد۷۲۲
۴۵۷خوشومییزد۷۴۲
۴۵۸ساغندیزد۷۶۸
۴۵۹چادر ملویزد۷۸۳
۴۶۰آپرینتهران۲۱٫۱۲۵
۴۶۳رابط ملکیتهران
۴۶۵آزادمهرشمال۲۹۲٫۲۶۸
۴۶۶بندر امیرآبادشمال۴۱۲٫۶۷۷
۴۶۷اضطراری ۲۵هرمزگان۸۸۲٫۴۰۸
۴۶۸چورانهرمزگان۱۰۹۳٫۶۸۹
۴۶۹اضطراری ۱۶هرمزگان۱۱۴۳٫۷۹۶
۴۷۰اضطراری ۸هرمزگان۱۳۲۳٫۴۸۰
۴۷۱اضطراری ۶هرمزگان۱۳۷۲٫۶۲۰
۴۷۲اضطراری ۲۲هرمزگان۹۵۵٫۵۲۳
۴۷۳بندر ماهشهرجنوب۹۲۷٫۳۰۰
۴۷۴پالایشگاهاراک
۴۷۸جمکرانقم۱۸۸٫۷۴۱
۵۱۵بمکرمان۱۳۲۶٫۲۱۹
۵۱۶راینکرمان۱۲۰۶٫۴۸۱
۵۱۷حسین‌آبادکرمان۱۱۵۸٫۸۲۳
۵۶۱اضطراری ۲۶یزد۸۷۳٫۴۵۹
۵۶۲دره‌ریگکرمان۸۸۵٫۲۱۰
۵۶۳کاوهکرمان۹۰۳٫۷۵۰
۵۶۸حمیدیهکرمان
۵۶۹تهرودکرمان۱۲۵۵٫۰۰۹
۵۷۰ده بکریکرمان
۵۷۱دارزینکرمان۱۳۲۶٫۰۶۵
۵۷۲خواجه عسکرکرمان
۵۷۳خودرو سازانکرمان
۵۷۴فهرجکرمان
۵۷۵میل نادریکرمان
۵۷۶شورگزکرمان
۵۷۷رودشور زاهدانجنوب شرق۱۴۵۰٫۹۳۰
۵۷۸مزارآبجنوب شرق۱۴۷۵٫۲۵۰
۵۷۹نمکزار زاهدانجنوب شرق۱۴۹۹٫۰۶۰
۵۸۰کلاتجنوب شرق۱۵۱۷٫۰۵۰
۵۸۱رود ماهیجنوب شرق۱۵۳۴٫۶۳۰
۵۸۲شوروجنوب شرق۱۵۶۰٫۰۱۰
۵۸۳دومکجنوب شرق۱۵۸۳٫۱۹۰
۵۸۴کنجانکجنوب شرق۱۶۰۶٫۶۳۰
۵۸۵جیگولیجنوب شرق۱۶۲۵٫۲۹۰
۵۸۶زاهدان مسافری قدیمجنوب شرق۱۶۵۷٫۷۲۷
۵۸۸پدکیجنوب شرق۱۶۷۷٫۲۲۷
۵۹۰کچه‌رودجنوب شرق۱۶۸۶٫۹۲۷
۵۹۱چهار صولهجنوب شرق۱۶۹۴٫۹۲۷۲۹°۱۹′۱۰″ شمالی ۶۱°۱۰′۴۳″ شرقی
۵۹۲خان محمدچاهجنوب شرق۱۷۰۱٫۵۷۷۲۹°۱۵′۵۸″ شمالی ۶۱°۱۲′۰″ شرقی
۵۹۳بوکجنوب شرق۱۷۱۵٫۰۲۷۲۹°۱۰′۳۲″ شمالی ۶۱°۱۷′۱″ شرقی
۵۹۵میرجاوهجنوب شرق۱۷۴۱٫۹۷۷۲۹°۰۱′۲۰″ شمالی ۶۱°۲۷′۰۸″ شرقی
۵۹۶میل ۷۲جنوب شرق۱۷۵۱٫۷۲۷
۶۰۵گندله سازییزد
۶۰۶اضطراری ۱۸هرمزگان۱۰۳۵
۶۰۷اسدآبادفارس۵۹۸٫۵۵۰
۶۰۸مهیارفارس۶۲۲٫۱۴۰
۶۰۹شهرضافارس۶۵۰٫۶۵۰
۶۱۰وشارهفارس۶۷۳٫۳۶۰
۶۱۱امین‌آبادفارس۶۹۴٫۱۵۰
۶۱۲ایزدخواستفارس۷۱۷٫۱۶۰
۶۱۳شورجستانفارس۷۳۶٫۹۵۰
۶۱۴صغادفارس۷۵۵٫۰۹۰
۶۱۵آبادهفارس۷۷۳٫۵۱۰
۶۱۶اقلیدفارس۷۹۹٫۱۹۰
۶۱۷سیدآباداصفهان۵۸۵٫۲۲۰
۶۱۸رحمانلوآذربایجان
۶۱۹لطف آبادخراسان
۶۲۰صفاشهرفارس۸۷۸٫۱۰۰
۶۲۱سعادت‌شهرفارس۹۷۲٫۶۰۰
۶۲۲مرودشتفارس
۶۲۳شیرازفارس۱۰۷۴
۶۲۴مجتمع فولاد خوزستانجنوب
۶۲۵فولادخراسان۷۷۳٫۹۰۰
۶۲۶ملکانشمال غرب۶۱۶٫۸۱۸
۶۲۷میاندوآبشمال غرب۶۵۳٫۲۶۸
۶۲۸قزقلعهشمال غرب
۶۲۹مهابادشمال غرب۶۹۱٫۴۳۸
۶۳۴شلمچهجنوب۹۴۹٫۷۰۸
۶۳۵زاهدان باری جدیدجنوب شرق۱۶۴۷٫۳۶۷
۶۳۸حکاراک
۶۳۹جلایراراک
۶۴۰پریاراک
۶۴۱ملایراراک
۶۴۳بید بیدکفارس۸۱۳٫۰۴۰
۶۴۴خانه خورهفارس۸۳۳٫۱۲۰
۶۴۵خرم‌بیدفارس۸۵۵٫۹۸۰
۶۴۶پرندتهران
۶۴۷دیدگانفارس۹۱۰٫۰۴۰
۶۴۸قادرآبادفارس۹۲۵٫۱۱۰
۶۴۹مرغابفارس۹۴۵٫۰۶۰
۶۵۰پاسارگادفارس۹۵۶٫۱۷۰
۶۵۱سیوندفارس۹۹۳٫۴۵۰
۶۷۰قمرودقم۱۲۷٫۶۰۷
۶۷۱شوشترزاگرس۷۸۰٫۷۰۰
۷۰۳شهیدآبادفارس۸۹۲٫۲۶۰
۷۰۴زغال‌شوییکرمان
۷۰۵باغینکرمان۱۱۲۷٫۴۱۰
۷۰۶ذوب آهناصفهان۶۲۱٫۹۵۰
۷۰۷نیروگاهتهران
۷۰۸کوهینشمال غرب
۷۱۱اینچه برونشمال۵۴۷٫۸۵۰
۷۱۱لندی عباسجنوب شرق۲۹°۰۵′۲۹″ شمالی ۶۱°۲۱′۵۱″ شرقی
۷۱۳شهریارتهران
۷۱۴پتروشیمیشمال۵۱۹٫۳۵۰
۷۱۵یامپیشمال۴۹۴٫۳۵۰
۱۹۹۳خواف خراسانخراسان
۱۹۹۴اسکلههرمزگان۱۴۸۵٫۵۰۰
۱۹۹۵پایانه نفتیهرمزگان۱۴۸۴٫۴۵۰
۱۹۹۸توقفگاه صدرافارس۱۰۶۲
 
شمارهنام ایستگاهراه‌آهنکیلومتر[۳]مختصات
۳۸۹مبارکهشرق۴٫۵۹۵
۳۹۰چغارتشرق
۴۷۵طبسشرق۳۳۹٫۸۴۱
۴۷۷جندقشرق۱۳۲٫۰۸۶
۴۸۰نمکیشرق۷۵۰٫۵۷۵
۴۸۱حصار جلالشرق۷۲۹٫۲۶۰
۴۸۲کامهشرق۷۰۵٫۴۶۲
۴۸۳رخشرق۶۹۰٫۱۹۲
۴۸۴تربت حیدریهشرق۶۷۱٫۰۳۰
۴۸۵شادمهرشرق۶۴۸٫۲۸۹
۴۸۶نصرآبادشرق۶۲۴٫۵۹۷
۴۸۷کال شورشرق۵۹۹٫۶۳۱
۴۸۸یونسیشرق
۴۸۹بجستانشرق۵۴۳٫۳۶۳
۴۹۰آهنگشرق۵۲۹٫۳۳۲
۴۹۱قاسم‌آبادشرق۵۱۰٫۹۰۰
۴۹۲جزینشرق۴۸۲٫۲۹۹
۴۹۳بشرویهشرق۴۵۳٫۹۸۹
۴۹۴غنی‌آبادشرق۴۳۵٫۹۸۹
۴۹۵عشق‌آبادشرق۴۰۸٫۶۰۶
۴۹۶شیرگشتشرق۳۸۸٫۸۴۲
۴۹۷ده شورشرق۳۶۴٫۱۵۴
۴۹۸نمکزار طبسشرق۳۱۳٫۶۶۵
۴۹۹کال زردشرق۲۹۲٫۴۶۲
۵۰۰عباس‌آبادشرق۲۶۲٫۱۳۹
۵۰۲ریزوشرق۲۳۸٫۷۴۱
۵۰۳شهید منتظرشرق۲۲۴٫۶۷۰
۵۰۴تل حمیدشرق۲۰۹٫۳۷۵
۵۰۵رباط پشت بادامشرق۱۹۱٫۷۳۰
۵۰۶خنجشرق۱۷۱٫۳۲۴
۵۰۷رملشرق۱۵۰٫۸۶۳
۵۰۸چاه محمدوشرق۱۱۳٫۹۵۵
۵۰۹بهابادشرق۹۱٫۱۰۰
۵۱۰سه‌چاهونشرق۶۷٫۹۴۸
۵۱۱پیروزیشرق۴۵٫۰۲۷
۵۱۲بیشه‌درشرق۲۳٫۷۴۵
۵۹۸سالارشرق۶۹۴٫۳۴۰
۵۹۹رشت‌خوارشرق۷۱۶٫۴۲۰
۶۰۰چمن‌آبادشرق۷۴۴٫۰۷۰
۶۰۱سلامیشرق۷۶۷٫۶۲۰
۶۰۲خوافشرق۷۹۳٫۴۷۱
۶۰۳سنگانشرق
۶۰۴معدن زغال سنگ پروادهشرق

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز