شما اینجا هستید
اخبار عمومی » لزوم کاهش حضور تعداد کارکنان تا یک سوم

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از روابط عمومی راه‌آهن، محمدرضا نصرت نظامی در این نامه خطاب به ادارات کل مناطق و واحدهای ستادی آورده است: با عنایت به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، مبنی بر لزوم تداوم ارائه خدمات عمومی در عین کاهش تردد و تجمع، ضروری است مدیران محترم ادارات کل و دفاتر به گونه‌ای اقدام کنند تا حداقل یک سوم کارکنان هر یک از واحدهای زیر مجموعه از طریق شیفت بندی در روزهای کاری منتهی به ۱۵ فروردین در محل کار حضور یابند.
وی اضافه کرده است تعداد کارکنان حاضر در محیط های اداری، بایستی از طریق نوبت بندی، اعطای مرخصی یا دورکاری تا دو سوم کاهش یابد. وی تاکید کرده است: کارکنان نوبت کار عملیاتی مشمول این بخشنامه نخواهند بود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز