شما اینجا هستید
اخبار عمومی » لیست پل های ریلی ایران که ثبت ملی شده است

 

کلیه‌ی پل‌های ادارات کل مناطق ذیل ثبت ملی شده اند:

  • شمالشرق ۲(تا ایستگاه بندر ترکمن)
  • شمال
  • محور قدیم تهران-قم
  • اراک
  • لرستان
  • زاگرس
  • جنوب(محور اهواز-بندر امام)
  • پل قطور

طولانی‌ترین پل راه‌آهن ج.ا.ا

  • پل سیاه کارون به طول یک کیلومتر

مرتفع‌ترین پل راه‌آهن ج.ا.ا

 

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز