شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی برگزار شد

مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی برگزار شد

جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، جشنواره ای برای انتخاب و معرفی بهترین الگوها و عملکردها در زمینه انتشارات روابط عمومی هاست که توسط انجمن متخصصان روابط عمومی همه ساله برگزار می گردد.

در این جشنواره روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در بخش های کاریکاتور (رتبه اول) – کتاب (رتبه اول) – گزارش (رتبه اول)- مستند سازی (رتبه اول)- فیلم های مستند (رتبه اول) – مصاحبه (رتبه اول) – عکس (رتبه دوم) – تبلیغات مکتوب (رتبه سوم) – بروشور (رتبه سوم) و پوستر (رتبه سوم) را کسب کرد.

همچنین در این مراسم از روابط عمومی راه آهن به عنوان روابط عمومی برتر تقدیر شد.

۱۳۹۸/۰۶/۰۹

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز