شما اینجا هستید
اخبار عمومی » مزایده – شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه – واگذاری غرفه ها و فضاهای تجاری

آگهي تجديد مزايده

14- 97

شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد مجوز بهره برداري تعدادي از غرفه‌ها و فضاهاي تجاري خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي واگذار نمايد.

رديف

موضوع

مبلغ سپرده

1

بهره برداري از غرفه‌هاي تجاري در ايستگاه شهيد مفتح (3 غرفه) با كاربري كيف و كفش و پوشاك ايراني به متراژ 7/33 مترمربع

75،000،000

2

بهره برداري از غرفه تجاري شماره9 در ايستگاه تجريش با كاربري كادويي و دكوري به متراژ 55/14 مترمربع

70،000،000

3

بهره برداري از پك غرفه‌هاي تجاري در ايستگاههاي مختلف (8 ايستگاه) با كاربري پوشاك يا آرايشي بهداشتي (به صورت بسته بندي) به متراژ83/32 متر مربع

280،000،000

4

بهره برداري از غرفه تجاري شماره14 در ايستگاه تجريش با كاربري عينك آفتابي به متراژ30/7 مترمربع

63،000،000

5

بهره برداري از غرفه تجاري شماره3 در ايستگاه تجريش با كاربري كيف و كفش به متراژ 14 مترمربع

70،000،000

6

فروش اقلام ضايعات اموالي و غير اموالي

330،000،000

لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي‌گردد به منظور دريافت اوراق مزايده و كسب اطلاعات بيشتر با واريز مبلغ1،000،000 ريال بابت اســناد و پاكات مــخصوص مزايده به حــساب جــاري 700802749328 بانك شهر (شعبه امام خميني (ره) كد 264) در وجه شركت بهره‏ برداري راه آهن شهري تهران و حومه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 06/04/1397 به نشاني:تهران- خيابان انقلاب اسلامي-تقاطع حافظ -شماره956- طبقه پنجم- مديريت امور قراردادها (مناقصات و مزايدات) مراجعه نمايند. تحويل اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 09/04/1397 مي‌باشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت http://metro.tehran.ir  مراجعه شود.

-تاكيد مي‌گردد اسناد مزايده فقط بصورت حضوري و براي اشخاص حقوقي با ارايه معرف‌ نامه رسمي، كپي اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات  روزنامه رسمي قابل دريافت است.

– اين آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار  به چاپ رسيده و هزينه آن به علاوه هزينه كارشناسي بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

http://metro.tehran.ir

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز